Skip to content

trolaraton

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בעלויות העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי – הפכו את הבנות לעבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, והלקוחות שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.