Skip to content

sofliposttemp

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על ההכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי פרטיות – ספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.