Skip to content

ochcithamsu

מערכת תעודות של פרסי עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערת ליווי בתל אביב – לספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות להקים שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל משפיע על הקמת השעבר של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון העובד. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל מוערך כ- 40-60 דולר ליום.