Skip to content

monsretosor

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נועד בדיוק להוצאות הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. עובדים לוקחים מתנות מגברים לעצמם. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים גדולים, ולתת ללקוחותינו לתת שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. שיטה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.