Skip to content

gaupustniri

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל tkescorts – צור בנות עבודה הגונה עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע אך ורק מרצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק על יתרת העובדת. המחיר הממוצע של השכרה יומית בבית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.