Skip to content

feelicape

מערכת ברורה של בונוסים בנות. עובדים משאירים טיפים מגברים. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – צור עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים נותנים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתשתווה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.שירות הליווי שלנו ישראל קובע את משימתו לעבוד עם נערות ליווי כאלה שהגיעו לבגרות, מסוגלות להתפאר במראה יפה ומטופח ומוכנים כל הזמן לספק שירות של ליווי-ליווי לכסף ולקוחות עשירים.