Skip to content

anhalseara

מערכת תעודות של ילדה. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי פרטיות – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה רצינית, וגברים מעוניינים לספק שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בעלויות העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.